Nhà cho thuê Đường Nguyễn Huy Lượng Quận Bình Thạnh


Nhà cho thuê tại Đường Nguyễn Huy Lượng Quận Bình Thạnh giá 80 triệu/th

Cho thuê nhà cho thuê hoặc bán

11/09/2018

80 triệu/th

Nhà cho thuê tại Đường Nguyễn Huy Lượng Quận Bình Thạnh giá 21 triệu/th

Cho thuê gấp nhà Nơ Trang Long, gần BV Ung Bướu

30/08/2018


Nhà cho thuê tại Đường Nguyễn Huy Lượng Quận Bình Thạnh giá 150 triệu/th

Nhà cho thuê cho thuê hoặc bán

26/07/2018

150 triệu/th

Nhà cho thuê Quận Bình Thạnh

Dịch vụ bất động sản Copyright © 2019 DichvuBDS.vn | Liên hệ