Nhà cho thuê Đường Huỳnh Mẫn Đạt Quận Bình Thạnh


Nhà cho thuê tại Đường Huỳnh Mẫn Đạt Quận Bình Thạnh giá 15 triệu/th

Cho thuê nhà nguyên căn mặt tiền 55 Huỳnh Mẫn Đạt

30/09/2018

15 triệu/th

Nhà cho thuê tại Đường Huỳnh Mẫn Đạt Quận Bình Thạnh giá 30 triệu/th

Cho thuê nhà nguyên căn mặt tiền diện tích 3*20 số 33 Huỳnh Mẫn Đạt

08/09/2018

30 triệu/th

Nhà cho thuê tại Đường Huỳnh Mẫn Đạt Quận Bình Thạnh giá 4.8 triệu/th

Cho thuê nhà ở Huỳnh Mẫn Đạt, Q. Bình Thạnh

21/08/2018


Nhà cho thuê tại Đường Huỳnh Mẫn Đạt Quận Bình Thạnh giá 30 triệu/th

Cho thuê nhà nguyên căn mặt tiền diện tích 3*20 số 33 Huỳnh Mẫn Đạt

07/08/2018

30 triệu/th

Nhà cho thuê tại Đường Huỳnh Mẫn Đạt Quận Bình Thạnh giá 10 triệu/th

Cho thuê nhà hẻm 2m đường Huỳnh Mẫn Đạt Bình Thạnh.

01/08/2018


Nhà cho thuê tại Đường Huỳnh Mẫn Đạt Quận Bình Thạnh giá 30 triệu/th

Nhà cho thuê 31 Huỳnh Mẫn Đạt , quận Bình Thạnh Cho Thuê

18/07/2018

30 triệu/th

Nhà cho thuê tại Đường Huỳnh Mẫn Đạt Quận Bình Thạnh giá 30 triệu/th

Cho thuê nhà nguyên căn mặt tiền diện tích 3*20 số 33 Huỳnh Mẫn Đạt

04/07/2018

30 triệu/th

Nhà cho thuê tại Đường Huỳnh Mẫn Đạt Quận Bình Thạnh giá 30 triệu/th

Cho thuê nha huỳnh mẫn đạt F19 quân bình thạnh

28/06/2018


Nhà cho thuê tại Đường Huỳnh Mẫn Đạt Quận Bình Thạnh giá 20 triệu/th

Cho thuê nha thanh đa bình thạnh

20/06/2018


Nhà cho thuê tại Đường Huỳnh Mẫn Đạt Quận Bình Thạnh giá 35 triệu/th

Cho thuê nha trường sa quân bình thạnh

20/06/2018


Nhà cho thuê tại Đường Huỳnh Mẫn Đạt Quận Bình Thạnh giá 7 triệu/th

Cho thuê nhà ung văn khiêm bình thạnh

18/06/2018


Nhà cho thuê tại Đường Huỳnh Mẫn Đạt Quận Bình Thạnh giá 9 triệu/th

Cho thuê nhà hẻm 23/1 Huỳnh Mẫn Đạt P.19, quận BT

13/06/2018


Nhà cho thuê tại Đường Huỳnh Mẫn Đạt Quận Bình Thạnh giá 9.5 triệu/th

Cho thuê nha nguyễn xí quân binh thanh

11/06/2018


Nhà cho thuê tại Đường Huỳnh Mẫn Đạt Quận Bình Thạnh giá 6 triệu/th

Phòng cho thuê 61 Huỳnh Mẫn Đạt, Phường 19

20/05/2018

Nhà cho thuê Quận Bình Thạnh

Dịch vụ bất động sản Copyright © 2019 DichvuBDS.vn | Liên hệ