Nhà cho thuê Đường Huỳnh Đình Hai Quận Bình Thạnh


Nhà cho thuê tại Đường Huỳnh Đình Hai Quận Bình Thạnh giá 23.8 triệu/th

Cho thuê nhà MT 33 Huỳnh Đình Hai, B.Thạnh 3,5x14 3L4P

13/04/2019


Nhà cho thuê tại Đường Huỳnh Đình Hai Quận Bình Thạnh giá 23.8 triệu/th

Cho thuê nhà mặt tiên 33 HUYNH ĐÌNH HAI 1T3L 150m2

13/04/2019


Nhà cho thuê tại Đường Huỳnh Đình Hai Quận Bình Thạnh giá 8 triệu/th

Nhà cho thuê Cho Thuê Nguyên Căn (miễn tiếp môi giới

06/03/2019

Nhà cho thuê Quận Bình Thạnh

Dịch vụ bất động sản Copyright © 2019 DichvuBDS.vn | Liên hệ