Nhà cho thuê Đường Đặng Tiến Đông Quận 2


Nhà cho thuê tại Đường Đặng Tiến Đông Quận 2 giá 29.5 triệu/th

Cho thuê nhà đường Đặng Tiến Đông, P An Phú, Q2 giá 1300$ /1th

09/12/2018

29.5 triệu/th
108 m²

Nhà cho thuê tại Đường Đặng Tiến Đông Quận 2 giá 29.5 triệu/th

Cho thuê nhà đường Đặng Tiến Đông, P An Phú, Q2 giá 1300$ /1th

31/10/2018


Nhà cho thuê tại Đường Đặng Tiến Đông Quận 2 giá 29.5 triệu/th

Cho thuê nhà đường Đặng Tiến Đông, P An Phú, Q2 giá 1300$ /1th

29/09/2018


Nhà cho thuê tại Đường Đặng Tiến Đông Quận 2 giá 29.5 triệu/th

Cho thuê nhà đường Đặng Tiến Đông, P An Phú, Q2 giá 1300$ /1th

25/08/2018


Nhà cho thuê tại Đường Đặng Tiến Đông Quận 2 giá 35 triệu/th

Cho thuê Villa số 22 đường Đặng Tiến Đông P.An Phú

15/08/2018

35 triệu/th

Nhà cho thuê tại Đường Đặng Tiến Đông Quận 2 giá 35 triệu/th

Cho thuê Villa đầy đủ nội thất P.An Phú Quận 2

09/08/2018

35 triệu/th

Nhà cho thuê tại Đường Đặng Tiến Đông Quận 2 giá 35 triệu/th

Villa cho thuê làm văn phòng đường Đặng Tiến Đông

07/08/2018

35 triệu/th

Nhà cho thuê tại Đường Đặng Tiến Đông Quận 2 giá 29.5 triệu/th

Cho thuê nhà đường Đặng Tiến Đông, P An Phú, Q2 giá 1300$ /1th

18/07/2018


Nhà cho thuê tại Đường Đặng Tiến Đông Quận 2 giá 29.5 triệu/th

Cho thuê nhà đường Đặng Tiến Đông, P An Phú, Q2 giá 1300$ /1th

17/06/2018


Nhà cho thuê tại Đường Đặng Tiến Đông Quận 2 giá 35 triệu/th

Nhà cho thuê nguyên căn ở Đường Đặng Tiến Đông , P.An Phú

23/05/2018

35 triệu/th

Dịch vụ bất động sản Copyright © 2018 DichvuBDS.vn | Liên hệ