Nhà cho thuê Đường Thạnh Xuân 2 Quận 12


Nhà cho thuê tại Đường Thạnh Xuân 2 Quận 12 giá 5.5 triệu/th

Cho thuê nhà Nguyên Căn Quận 12 giá rẻ

23/12/2018


Nhà cho thuê tại Đường Thạnh Xuân 2 Quận 12 giá 4 triệu/th

Cho thuê nguyên căn dài hạn

28/09/2018

4 triệu/th

Nhà cho thuê tại Đường Thạnh Xuân 2 Quận 12 giá 50 triệu/th

Cho thuê nhà nguyên căn quận 12

29/08/2018

50 triệu/th

Nhà cho thuê tại Đường Thạnh Xuân 2 Quận 12 giá 4 triệu/th

Cho thuê nhà phố cho thuê nguyên căn dài hạn

03/08/2018

4 triệu/th

Nhà cho thuê tại Đường Thạnh Xuân 2 Quận 12 giá 4 triệu/th

Cho thuê dài hạn nguyên căn.

06/05/2018

4 triệu/th

Nhà cho thuê Quận 12


Đường/phố Quận 12:

Dịch vụ bất động sản Copyright © 2019 DichvuBDS.vn | Liên hệ