Mặt bằng cho thuê Đường Lê Bình Quận Tân Bình


Mặt bằng cho thuê tại Đường Lê Bình Quận Tân Bình giá 10 triệu/th

Officetel Quận Tân Bình 55m²

07/12/2018


Mặt bằng cho thuê tại Đường Lê Bình Quận Tân Bình giá 12 triệu/th

Mặt bằng và Văn Phòng khu Hoàng Việt - Quận TB

03/09/2018


Mặt bằng cho thuê tại Đường Lê Bình Quận Tân Bình giá 6 triệu/th

cho thuê mặt bằng

05/07/2018


Mặt bằng cho thuê tại Đường Lê Bình Quận Tân Bình giá 3 triệu/th

cho thuê mat bang

26/05/2018


Mặt bằng cho thuê tại Đường Lê Bình Quận Tân Bình giá 8 triệu/th

Cho thuê Văn phòng làm việc giá tốt Q.TB

24/05/2018

8 triệu/th

Mặt bằng cho thuê tại Đường Lê Bình Quận Tân Bình giá 60 triệu/th

Khu vực trắc địa quaajn tân bình

16/05/2018

60 triệu/th

Mặt bằng cho thuê Quận Tân Bình


Đường/phố Quận Tân Bình:

Dịch vụ bất động sản Copyright © 2019 DichvuBDS.vn | Liên hệ