Mặt bằng cho thuê Đường Bùi Thị Xuân Quận Tân Bình


Mặt bằng cho thuê tại Đường Bùi Thị Xuân Quận Tân Bình giá 15 triệu/th

Mặt tiền Bùi Thị Xuân Tân Bình 1 trệt 1 lửng

09/01/2019


Mặt bằng cho thuê tại Đường Bùi Thị Xuân Quận Tân Bình giá 25 triệu/th

Mặt bằng kinh doanh Quận Tân Bình 160m²

27/12/2018


Mặt bằng cho thuê tại Đường Bùi Thị Xuân Quận Tân Bình giá 21 triệu/th

Mặt bằng kinh doanh Quận Tân Bình 200m²

10/12/2018


Mặt bằng cho thuê tại Đường Bùi Thị Xuân Quận Tân Bình giá 5 triệu/th

Cho thuê mặt bằng kinh doanh buổi sáng

04/11/2018


Mặt bằng cho thuê tại Đường Bùi Thị Xuân Quận Tân Bình giá 21 triệu/th

Mặt bằng kinh doanh Quận Tân Bình 180m²

16/10/2018

21 triệu/th

Mặt bằng cho thuê tại Đường Bùi Thị Xuân Quận Tân Bình giá 4.5 triệu/th

Mặt bằng kinh doanh Quận Tân Bình 30m²

23/09/2018

4.5 triệu/th

Mặt bằng cho thuê tại Đường Bùi Thị Xuân Quận Tân Bình giá 3 triệu/th

Sang mặt bằng bán buổi sáng

18/08/2018

Mặt bằng cho thuê Quận Tân Bình


Đường/phố Quận Tân Bình:

Dịch vụ bất động sản Copyright © 2019 DichvuBDS.vn | Liên hệ