Mặt bằng cho thuê Đường Bàu Cát Đôi Quận Tân Bình


Mặt bằng cho thuê tại Đường Bàu Cát Đôi Quận Tân Bình giá 400 triệu/th

Văn Phòng Công Ty _ Showroon Mặt tiền đường Bàu Cá

30/06/2020


Mặt bằng cho thuê tại Đường Bàu Cát Đôi Quận Tân Bình giá 40 triệu/th

Văn Phòng Công Ty - Showroom Đường Bàu Cát

27/04/2020


Mặt bằng cho thuê tại Đường Bàu Cát Đôi Quận Tân Bình giá 8 triệu/th

Mặt bằng kinh doanh Bàu Cát - Quận Tân Bình

15/04/2020

Mặt bằng cho thuê Quận Tân Bình


Đường/phố Quận Tân Bình:

Dịch vụ bất động sản Copyright © 2020 DichvuBDS.vn | Liên hệ