Mặt bằng cho thuê Đường Bành Văn Trân Quận Tân Bình


Mặt bằng cho thuê tại Đường Bành Văn Trân Quận Tân Bình giá 25 triệu/th

Văn phòng Quận Tân Bình 200m²

09/01/2019


Mặt bằng cho thuê tại Đường Bành Văn Trân Quận Tân Bình giá 40 triệu/th

Mặt tiền kinh doanh 90 bành văn trân

05/01/2019


Mặt bằng cho thuê tại Đường Bành Văn Trân Quận Tân Bình giá 42 triệu/th

Mặt tiền kinh doanh 90 bành văn trân

02/12/2018


Mặt bằng cho thuê tại Đường Bành Văn Trân Quận Tân Bình giá 45 triệu/th

Mặt tiền kinh doanh 90 bành văn trân

24/10/2018


Mặt bằng cho thuê tại Đường Bành Văn Trân Quận Tân Bình giá 10 triệu/th

Mặt bằng KD Cà phê + ăn SángQuận Tân Bình

06/10/2018

10 triệu/th

Mặt bằng cho thuê tại Đường Bành Văn Trân Quận Tân Bình giá 45 triệu/th

Mặt tiền kinh doanh 90 bành văn trân

14/09/2018

Mặt bằng cho thuê Quận Tân Bình


Đường/phố Quận Tân Bình:

Dịch vụ bất động sản Copyright © 2019 DichvuBDS.vn | Liên hệ