Mặt bằng cho thuê Đường Hạnh Thông Quận Gò Vấp


Mặt bằng cho thuê tại Đường Hạnh Thông Quận Gò Vấp giá 6 triệu/th

Khu Kiot sạp cho thuê

19/06/2019


Mặt bằng cho thuê tại Đường Hạnh Thông Quận Gò Vấp giá 20 triệu/th

Mặt bằng kinh doanh 37 Hạnh Thông,Quận Gò Vấp 45m²

13/06/2019


Mặt bằng cho thuê tại Đường Hạnh Thông Quận Gò Vấp giá 12 triệu/th

Cần sang mặt bằng chợ đêm Hạnh Thông Tây

11/06/2019


Mặt bằng cho thuê tại Đường Hạnh Thông Quận Gò Vấp giá 14 triệu/th

Cho thuê mặt tiền sạp số 12 chợ Hạnh Thông Tây

26/05/2019

14 triệu/th

Mặt bằng cho thuê tại Đường Hạnh Thông Quận Gò Vấp giá 11 triệu/th

Cho thuê MB MT chợ Hạnh Thông Tây số 679/63 Quang Trung  P.11 , Gò Vấp

20/05/2019


Mặt bằng cho thuê tại Đường Hạnh Thông Quận Gò Vấp giá 11 triệu/th

Cho thuê MB MT chợ Hạnh Thông Tây số 679/63 Quang Trung  P.11 , Gò Vấp

28/03/2019


Mặt bằng cho thuê tại Đường Hạnh Thông Quận Gò Vấp giá 30 triệu/th

Cần sang mặt bằng kinh doanh chợ Hạnh Thông Tây

28/03/2019

Dịch vụ bất động sản Copyright © 2019 DichvuBDS.vn | Liên hệ