Mặt bằng cho thuê Đường Lộ Tẻ Quận Bình Tân


Mặt bằng cho thuê tại Đường Lộ Tẻ Quận Bình Tân giá 7 triệu/th

Cần cho thuê mặt bằng kinh doanh ngay chợ bà hom

15/06/2019


Mặt bằng cho thuê tại Đường Lộ Tẻ Quận Bình Tân giá 7 triệu/th

Cần sang tiệm phụ kiện điện thoại

20/05/2019


Mặt bằng cho thuê tại Đường Lộ Tẻ Quận Bình Tân giá 7 triệu/th

Cần sang gấp tiệm phụ kiện điện thoại bình tân

20/05/2019


Mặt bằng cho thuê tại Đường Lộ Tẻ Quận Bình Tân giá 10 triệu/th

Mặt bằng kinh doanh Quận Bình Tân 80m²

15/05/2019

Dịch vụ bất động sản Copyright © 2019 DichvuBDS.vn | Liên hệ