Mặt bằng cho thuê Đường Trần Quốc Toản Quận 3


Mặt bằng cho thuê tại Đường Trần Quốc Toản Quận 3 giá 4.9 triệu/th

Văn phòng trung tâm Quận 3 16m²

05/03/2019


Mặt bằng cho thuê tại Đường Trần Quốc Toản Quận 3 giá 60 triệu/th

Mặt bằng kinh doanh Quận 3 48m²

02/03/2019


Mặt bằng cho thuê tại Đường Trần Quốc Toản Quận 3 giá 70 triệu/th

Cho thuê nhà 72 trần quốc toản

14/02/2019


Mặt bằng cho thuê tại Đường Trần Quốc Toản Quận 3 giá 7 triệu/th

Cho Thuê Gấp Văn Phòng tòa nhà Winhome Quận 3

15/01/2019


Mặt bằng cho thuê tại Đường Trần Quốc Toản Quận 3 giá 70 triệu/th

Cho thuê nhà 72 trần quốc toản

14/01/2019


Mặt bằng cho thuê tại Đường Trần Quốc Toản Quận 3 giá 7 triệu/th

Văn phòng trung tâm Quận 3 12m²

31/12/2018

Dịch vụ bất động sản Copyright © 2019 DichvuBDS.vn | Liên hệ