Mặt bằng cho thuê Đường Cách Mạng Tháng Tám Quận 3


Mặt bằng cho thuê tại Đường Cách Mạng Tháng Tám Quận 3 giá 130 triệu/th

Cho thuê gấp nhà mặt tiền số 230 đường Cách Mạng Tháng Tám,phường 4 Q3

01/11/2018


Mặt bằng cho thuê tại Đường Cách Mạng Tháng Tám Quận 3 giá 9 triệu/th

Cho thuê mặt bằng hẻm 590 đường CMT8, P.11, Q.3

30/10/2018


Mặt bằng cho thuê tại Đường Cách Mạng Tháng Tám Quận 3 giá 40 triệu/th

Nhà hẻm 46 Cách Mạng Tháng 8, Quận 3

30/10/2018


Mặt bằng cho thuê tại Đường Cách Mạng Tháng Tám Quận 3 giá 130 triệu/th

Cho thuê gấp nhà mặt tiền số 230 đường Cách Mạng Tháng Tám,phường 4 Q3

01/10/2018


Mặt bằng cho thuê tại Đường Cách Mạng Tháng Tám Quận 3 giá 10 triệu/th

Cho thuê mặt bằng tầng trệt để kinh doanh

24/09/2018

10 triệu/th

Mặt bằng cho thuê tại Đường Cách Mạng Tháng Tám Quận 3 giá 9 triệu/th

Cho thuê mặt bằng hẻm 590 đường CMT8, P.11, Q.3

23/09/2018

9 triệu/th

Mặt bằng cho thuê tại Đường Cách Mạng Tháng Tám Quận 3 giá 130 triệu/th

Cho thuê gấp nhà mặt tiền số 230 đường Cách Mạng Tháng Tám,phường 4 Q3

31/08/2018


Mặt bằng cho thuê tại Đường Cách Mạng Tháng Tám Quận 3 giá 70 triệu/th

385 Cách Mạng Tháng Tám, P.7, Q3

24/08/2018


Mặt bằng cho thuê tại Đường Cách Mạng Tháng Tám Quận 3 giá 130 triệu/th

Cho thuê gấp nhà mặt tiền số 230 đường Cách Mạng Tháng Tám,phường 4 Q3

30/07/2018


Mặt bằng cho thuê tại Đường Cách Mạng Tháng Tám Quận 3 giá 130 triệu/th

Cho thuê gấp nhà mặt tiền số 230 đường Cách Mạng Tháng Tám,phường 4 Q3

28/06/2018


Mặt bằng cho thuê tại Đường Cách Mạng Tháng Tám Quận 3 giá 130 triệu/th

Cho thuê gấp nhà mặt tiền số 230 đường Cách Mạng Tháng Tám, phườg 4 Q3

16/06/2018

130 triệu/th

Mặt bằng cho thuê tại Đường Cách Mạng Tháng Tám Quận 3 giá 150 triệu/th

Cho thuê Tầng Trệt tòa nhà góc 2 mặt tiền CMT8 đố

15/06/2018

150 triệu/th

Mặt bằng cho thuê tại Đường Cách Mạng Tháng Tám Quận 3 giá 10 triệu/th

Cho Thuê Mặt Bằng Địa Chỉ 540/11 Cách Mạng Tháng Tám F11, Q3

12/06/2018

10 triệu/th

Mặt bằng cho thuê tại Đường Cách Mạng Tháng Tám Quận 3 giá 130 triệu/th

Cho thuê gấp nhà mặt tiền số 230 đường Cách Mạng Tháng Tám,phường 4 Q3

28/05/2018

Dịch vụ bất động sản Copyright © 2018 DichvuBDS.vn | Liên hệ