Mặt bằng cho thuê Đường Bà Huyện Thanh Quan Quận 3


Mặt bằng cho thuê tại Đường Bà Huyện Thanh Quan Quận 3 giá 25 triệu/th

Mặt bằng kinh doanh quận 3

22/12/2018


Mặt bằng cho thuê tại Đường Bà Huyện Thanh Quan Quận 3 giá 105 triệu/th

NHÀ HÀNG KHU VỰC QUẬN 3 CỰC ĐẸP

11/08/2018

105 triệu/th

Mặt bằng cho thuê tại Đường Bà Huyện Thanh Quan Quận 3 giá 20 triệu/th

Cho Thuê mặt bằng để làm trung tâm dậy học

17/07/2018

Dịch vụ bất động sản Copyright © 2019 DichvuBDS.vn | Liên hệ