Mặt bằng cho thuê Đường Nguyễn Tư Nghiêm Quận 2


Mặt bằng cho thuê tại Đường Nguyễn Tư Nghiêm Quận 2 giá 35 triệu/th

Mặt bằng kinh doanh - Văn phòng Quận 2 320m2

25/06/2019


Mặt bằng cho thuê tại Đường Nguyễn Tư Nghiêm Quận 2 giá 20 triệu/th

Mặt bằng kinh doanh Quận 2. 2MT

15/05/2019

Dịch vụ bất động sản Copyright © 2019 DichvuBDS.vn | Liên hệ