Mặt bằng cho thuê Đường A Quận 2


Mặt bằng cho thuê tại Đường A Quận 2 giá 80 triệu/th

Mặt bằng kinh doanh Quận 2 234m²

06/11/2019


Mặt bằng cho thuê tại Đường A Quận 2 giá 17 triệu/th

Mặt bằng 80m² ở_vp_kho giá rẻ ở Phường An Phú

16/09/2019


Mặt bằng cho thuê tại Đường A Quận 2 giá 6 triệu/th

CHO THUE GAP KIOT MAT TIEN CHO BINH KHÁNH

04/09/2019


Mặt bằng cho thuê tại Đường A Quận 2 giá 58 triệu/th

KHO KHU VỰC CẢNG CÁT LÁI QUẬN 2 500M2

16/08/2019

Dịch vụ bất động sản Copyright © 2019 DichvuBDS.vn | Liên hệ