Căn hộ cho thuê chung cư 8X Plus Quận 12


Căn hộ cho thuê tại Đường Trường Chinh Quận 12 giá 7 triệu/th

Chung cư Quận 12 65m² 2PN, 8X plus full nội thất

16/05/2021


Căn hộ cho thuê tại Đường Trường Chinh Quận 12 giá 6 triệu/th

Cho thue 8X Plus Trường Chinh 65m² 2PN

11/05/2021


Căn hộ cho thuê tại Đường Trường Chinh Quận 12 giá 6 triệu/th

Căn hộ 8X Plus 65m² 2PN..+2 wc..giá 6 tr

08/05/2021


Căn hộ cho thuê tại Đường Trường Chinh Quận 12 giá 8.9 triệu/th

Chung cư Căn hộ 8X Plus Trường Chinh 83m² 2 PN

04/05/2021


Căn hộ cho thuê tại Đường Trường Chinh Quận 12 giá 6 triệu/th

Chung cư Căn hộ 8X Plus Trường Chinh 65m² 2PN 2wc

15/04/2021


Căn hộ cho thuê tại Đường Trường Chinh Quận 12 giá 7 triệu/th

CH 8X Plus Trường Chinh 64m² 2pn gân Full nội thât

12/04/2021


Căn hộ cho thuê tại Đường Trường Chinh Quận 12 giá 7 triệu/th

Chung cư Căn hộ 8X Plus Trường Chinh 2PN nôi thât

08/04/2021


Căn hộ cho thuê tại Đường Trường Chinh Quận 12 giá 6 triệu/th

Chung cư 8X Plus Trường Chinh 70m² 2PN,2WC

06/04/2021


Căn hộ cho thuê tại Đường Trường Chinh Quận 12 giá 6.5 triệu/th

Chung cư Căn hộ 8X Plus Trường Chinh 64m² 2PN

06/04/2021


Căn hộ cho thuê tại Đường Trường Chinh Quận 12 giá 7 triệu/th

Căn hộ 8X Plus Trường Chinh 63m² 2PN - NTCB

02/04/2021


Căn hộ cho thuê tại Đường Trường Chinh Quận 12 giá 6 triệu/th

Chung cư Căn hộ 8X Plus Trường Chinh 63m² 2PN

02/04/2021


Căn hộ cho thuê tại Đường Trường Chinh Quận 12 giá 6 triệu/th

Chung cư 8X Plus 65m² 2PN nôi that cọc 1thang

01/04/2021


Căn hộ cho thuê tại Đường Trường Chinh Quận 12 giá 8 triệu/th

Căn hộ 8X Plus Trường Chinh 67m² 2PN full nội thất

23/03/2021


Căn hộ cho thuê tại Đường Trường Chinh Quận 12 giá 7.5 triệu/th

CH/ 8X Plus Trường Chinh 65m² 2PN_Full nội thất

16/03/2021


Căn hộ cho thuê tại Đường Trường Chinh Quận 12 giá 8.5 triệu/th

Chung cư 8X Plus 65m² 2 PN Full Nội thất

14/03/2021


Căn hộ cho thuê tại Đường Trường Chinh Quận 12 giá 7 triệu/th

Căn hộ 8X Plus Trường Chinh 65m² 2PN 2wc nôithat

09/03/2021


Căn hộ cho thuê tại Đường Trường Chinh Quận 12 giá 7.5 triệu/th

Chính chủ cho thuê Căn Hộ 8X PLUS 64m2 2PN 2WC

08/03/2021


Căn hộ cho thuê tại Đường Trường Chinh Quận 12 giá 7 triệu/th

Cho thuê căn hộ 8x plus full nt cạnh cầu tham lươg

05/03/2021


Căn hộ cho thuê tại Đường Trường Chinh Quận 12 giá 7 triệu/th

Căn hộ 8X Plus Trường Chinh 64m² 2PN full nội thất

04/03/2021


Căn hộ cho thuê tại Đường Trường Chinh Quận 12 giá 7 triệu/th

Căn hộ 64m2, 2PN, 2WC chung cư 8x plus, full nt

04/03/2021

Dịch vụ bất động sản Copyright © 2021 DichvuBDS.vn | Liên hệ