Căn hộ bán chung cư The Western Capital Quận 6


Căn hộ bán tại Đường Lý Chiêu Hoàng Quận 6 giá 1.29 tỷ

Chung cư The Western Capital Quận 6, 48m² 1PN NOXH

08/10/2020


Căn hộ bán tại Đường Lý Chiêu Hoàng Quận 6 giá 850 triệu

Chung cư The Western Capital 48.67m² 1PN NOXH

08/10/2020


Căn hộ bán tại Đường Lý Chiêu Hoàng Quận 6 giá 1.75 tỷ

Chính chủ bán The Western Capital 2pn giá tốt

05/10/2020


Căn hộ bán tại Đường Lý Chiêu Hoàng Quận 6 giá 1.75 tỷ

Chính chủ bán The Western Capital 2pn giá tốt

13/09/2020


Căn hộ bán tại Đường Lý Chiêu Hoàng Quận 6 giá 3.05 tỷ

Chung cư The Western Capital 88m² 3 PN

30/08/2020


Căn hộ bán tại Đường Lý Chiêu Hoàng Quận 6 giá 1.4 tỷ

Chung cư The Western Capital 50m² 2 PN

29/08/2020


Căn hộ bán tại Đường Lý Chiêu Hoàng Quận 6 giá 1.25 tỷ

Chung cư The Western Capital 48.5m² 1PN

27/08/2020


Căn hộ bán tại Đường Lý Chiêu Hoàng Quận 6 giá 1.81 tỷ

Chung cư The Western Capital 53m² 2 PN Quận 6

14/08/2020


Căn hộ bán tại Đường Lý Chiêu Hoàng Quận 6 giá 1.75 tỷ

Chính chủ bán The Western Capital 2pn giá tốt

11/08/2020


Căn hộ bán tại Đường Lý Chiêu Hoàng Quận 6 giá 2.9 tỷ

Căn hộ 5 sao The western capital

29/07/2020


Căn hộ bán tại Đường Lý Chiêu Hoàng Quận 6 giá 1.73 tỷ

Căn hộ Q6 The Western Capital 52m² 2 PN

24/07/2020


Căn hộ bán tại Đường Lý Chiêu Hoàng Quận 6 giá 1.83 tỷ

Chung cư The Western Capital 53m² 2 PN Quận 6

24/07/2020


Căn hộ bán tại Đường Lý Chiêu Hoàng Quận 6 giá 1.35 tỷ

Chung cư The Western Capital 44.52m² 1PN

09/07/2020


Căn hộ bán tại Đường Lý Chiêu Hoàng Quận 6 giá 1.88 tỷ

Chung cư The Western Capital 53m² 2 PN

08/07/2020


Căn hộ bán tại Đường Lý Chiêu Hoàng Quận 6 giá 1.4 tỷ

Chung cư The Western Capital 44.5m² 1PN

28/06/2020


Căn hộ bán tại Đường Lý Chiêu Hoàng Quận 6 giá 1.4 tỷ

Chung cư The Western Capital 48m² 1PN

25/06/2020


Căn hộ bán tại Đường Lý Chiêu Hoàng Quận 6 giá 1.9 tỷ

Chung cư The Western Capital 53m² 2 PN Quận 6

23/06/2020

Dịch vụ bất động sản Copyright © 2020 DichvuBDS.vn | Liên hệ