Bán đất Đường Nguyễn Huệ Quận 1


Bán đất tại Đường Nguyễn Huệ Quận 1 giá 330 tỷ

Bán đất Novaworld PT. 2ha. MT 63m. 330 tỷ

16/05/2023


Bán đất tại Đường Nguyễn Huệ Quận 1 giá 330 tỷ

Bán đất Novaworld PT. 2ha. MT 63m. 330 tỷ

26/03/2023

Bán đất Quận 1


Phường/xã Quận 1:


Đường/phố Quận 1:

Chính sách bảo mật - Liên hệ

Dịch vụ bất động sản Copyright © 2023 DichvuBDS.vn