Sang nhượng cửa hàng Phường Lương Khánh Thiện Quận Ngô Quyền


Sang nhượng cửa hàng tại Đường Lương Khánh Thiện Quận Ngô Quyền giá 120 triệu

sang nhượng quán ăn 73 Lương khánh thiện

09/01/2020

Sang nhượng cửa hàng Quận Ngô Quyền

Giá Quận Ngô Quyền


Phường/xã Quận Ngô Quyền:

Dịch vụ bất động sản Copyright © 2020 DichvuBDS.vn | Liên hệ