Phòng trọ cho thuê Huyện Thủy Nguyên


Phòng trọ cho thuê tại Huyện Thủy Nguyên giá 1 triệu/th

Cho thuê nhà trọ VSIP Hải Phòng H. Thủy Nguyên

28/08/2020

1 triệu/th
20 m²

Phòng trọ cho thuê tại Huyện Thủy Nguyên giá 1.3 triệu/th

Cho thuê phòng trọ

09/08/2020

1.3 triệu/th
22 m²

Phòng trọ cho thuê Huyện Thủy Nguyên

Giá Huyện Thủy Nguyên

Dịch vụ bất động sản Copyright © 2020 DichvuBDS.vn | Liên hệ