Bán nhà Phường Ngọc Hải Quận Đồ Sơn


Bán nhà tại Đường Nguyễn Hữu Cầu Quận Đồ Sơn giá 3.65 tỷ

Bán nhà cần bán

15/11/2022

Bán nhà Quận Đồ Sơn

Giá Quận Đồ Sơn


Phường/xã Quận Đồ Sơn:


Đường/phố Quận Đồ Sơn:

Chính sách bảo mật - Liên hệ

Dịch vụ bất động sản Copyright © 2022 DichvuBDS.vn