Nhà cho thuê Quận Kiến An


Nhà cho thuê tại Quận Kiến An giá 4 triệu/th

Nha2,5tầng tổ dân phố 15 lãm hà q Kiến An

30/07/2021

4 triệu/th
70 m²

Nhà cho thuê tại Quận Kiến An giá 4 triệu/th

Nha2,5 tầng tổ dân phố 15lãm hà q Kiến An

30/07/2021

4 triệu/th
70 m²

Nhà cho thuê Quận Kiến An

Giá Quận Kiến An

Dịch vụ bất động sản Copyright © 2021 DichvuBDS.vn | Liên hệ