Sang nhượng cửa hàng Phường Phúc Lợi Quận Long Biên


Sang nhượng cửa hàng tại Quận Long Biên giá 1.7 tỷ

1tỷ XXX CĂN SHOPHOUSE CHÂN ĐẾ CC ECOHOME LONG BIÊN

09/11/2022

1.7 tỷ
45 m²

Sang nhượng cửa hàng Quận Long Biên

Chính sách bảo mật - Liên hệ

Dịch vụ bất động sản Copyright © 2022 DichvuBDS.vn