Sang nhượng cửa hàng Phường Ngọc Lâm Quận Long Biên


Sang nhượng cửa hàng tại Đường Ngọc Lâm Quận Long Biên giá 10 tỷ

BÁN NHÀ NGỌC LÂM - MẶT PHỐ KINH DOANH

09/11/2022


Sang nhượng cửa hàng tại Đường Ngọc Lâm Quận Long Biên giá 11.3 tỷ

Nhà Ngọc Lâm, vừa ở vừa kinh doanh, Giá 11,3 tỷ

07/11/2022

Sang nhượng cửa hàng Quận Long Biên

Chính sách bảo mật - Liên hệ

Dịch vụ bất động sản Copyright © 2022 DichvuBDS.vn