Sang nhượng cửa hàng Phố Bùi Thị Xuân Quận Hai Bà Trưng


Sang nhượng cửa hàng tại Phố Bùi Thị Xuân Quận Hai Bà Trưng giá 140 triệu

Nhượng cửa hàng ăn số 51 Bùi Thị Xuân, quận Hai Bà Trưng

13/09/2021

140 triệu

Sang nhượng cửa hàng Quận Hai Bà Trưng

Giá Quận Hai Bà Trưng


Đường/phố Quận Hai Bà Trưng:

Dịch vụ bất động sản Copyright © 2021 DichvuBDS.vn | Liên hệ