Sang nhượng cửa hàng Phường Văn Quán Quận Hà Đông


Sang nhượng cửa hàng tại Quận Hà Đông giá 14 tỷ

nhà Văn Quán, 8 tầng, văn phòng, đầu Nguyễn Khuyến

09/11/2022

14 tỷ
66 m²

Sang nhượng cửa hàng Quận Hà Đông

Giá Quận Hà Đông


Phường/xã Quận Hà Đông:


Đường/phố Quận Hà Đông:

Chính sách bảo mật - Liên hệ

Dịch vụ bất động sản Copyright © 2022 DichvuBDS.vn