Sang nhượng cửa hàng Phường Dịch Vọng Hậu Quận Cầu Giấy


Sang nhượng cửa hàng tại Quận Cầu Giấy giá 300 tỷ

Dịch Vọng Hậu 1400M2

14/09/2023

300 tỷ
1400 m²

Sang nhượng cửa hàng Quận Cầu Giấy

Giá Quận Cầu Giấy


Phường/xã Quận Cầu Giấy:


Đường/phố Quận Cầu Giấy:

Chính sách bảo mật - Liên hệ

Dịch vụ bất động sản Copyright © 2023 DichvuBDS.vn