Sang nhượng cửa hàng Đường Xuân Đỉnh Quận Bắc Từ Liêm


Sang nhượng cửa hàng tại Đường Xuân Đỉnh Quận Bắc Từ Liêm giá 2.6 triệu

cần nhượng lại căn shophouse thương mại

26/05/2023

2.6 triệu
270 m²

Sang nhượng cửa hàng tại Đường Xuân Đỉnh Quận Bắc Từ Liêm giá 2.6 triệu

cần nhượng lại căn shophouse thương mại

05/04/2023

2.6 triệu
270 m²

Sang nhượng cửa hàng Quận Bắc Từ Liêm

Giá Quận Bắc Từ Liêm


Đường/phố Quận Bắc Từ Liêm:

Chính sách bảo mật - Liên hệ

Dịch vụ bất động sản Copyright © 2023 DichvuBDS.vn