Sang nhượng cửa hàng Quận Bắc Từ Liêm


Sang nhượng cửa hàng tại Đường Lê Văn Hiến Quận Bắc Từ Liêm giá 250 triệu

Nhượng gấp quán Cafe số 129 đường Lê Văn Hiến, Phườn

07/06/2021


Sang nhượng cửa hàng tại Đường Cầu Vồng Quận Bắc Từ Liêm giá 42 triệu

Sang nhượng quán tràn chanh 365 số 49 cầu vồng

29/05/2021


Sang nhượng cửa hàng tại Đường Cầu Vồng Quận Bắc Từ Liêm giá 42 triệu

Sang nhượng quán tràn chanh 365 số 49 cầu vồng

18/04/2021

Sang nhượng cửa hàng Quận Bắc Từ Liêm

Giá Quận Bắc Từ Liêm


Đường/phố Quận Bắc Từ Liêm:

Dịch vụ bất động sản Copyright © 2021 DichvuBDS.vn | Liên hệ