Sang nhượng cửa hàng Huyện Thường Tín


Sang nhượng cửa hàng tại Quốc lộ 1A Huyện Thường Tín giá 70 tỷ

Bán 7600m2 xưởng mặt đương quốc lộ 1A Thường Tín

22/08/2020


Sang nhượng cửa hàng tại Huyện Thường Tín giá 4.16 tỷ

bên mình cần nhượng lại xưởng tại nhị khê khánh hà

17/08/2020

Sang nhượng cửa hàng Huyện Thường Tín

Giá Huyện Thường Tín


Phường/xã Huyện Thường Tín:


Đường/phố Huyện Thường Tín:

Dịch vụ bất động sản Copyright © 2020 DichvuBDS.vn | Liên hệ