Sang nhượng cửa hàng Huyện Quốc Oai


Sang nhượng cửa hàng tại Huyện Quốc Oai giá 1 tỷ

Mặt bằng kinh doanh 60m2 Bamboo Garden Quốc Oai

30/09/2020


Sang nhượng cửa hàng tại Huyện Quốc Oai giá 2.1 tỷ

nhà xưởng 600m²

24/09/2020

Dịch vụ bất động sản Copyright © 2020 DichvuBDS.vn | Liên hệ