Phòng trọ cho thuê Phường Dịch Vọng Hậu Quận Cầu Giấy


Phòng trọ cho thuê tại Đường Xuân Thủy Quận Cầu Giấy giá 1.6 triệu/th

Cho thuê phòng số 98B tổ 55 ngõ 175 xuân Thủy

17/11/2018


Phòng trọ cho thuê tại Đường Xuân Thủy Quận Cầu Giấy giá 1.5 triệu/th

Cho thuê phòng số 88C ngõ 133/20 Xuân Thủy

11/11/2018


Phòng trọ cho thuê tại Đường Trần Thái Tông Quận Cầu Giấy giá 1.2 triệu/th

Số nhà 38C tổ 19 ngõ 26 trần thái tông

10/11/2018


Phòng trọ cho thuê tại Đường Trần Thái Tông Quận Cầu Giấy giá 1.2 triệu/th

Ngõ 36 trần thái tông tổ 10 số nhà 2C tổ 25

07/11/2018


Phòng trọ cho thuê tại Quận Cầu Giấy giá 1.5 triệu/th

Ngõ 89 cầy giấy số nhà 64C/2

07/11/2018

1.5 triệu/th

Phòng trọ cho thuê tại Đường Xuân Thủy Quận Cầu Giấy giá 1.2 triệu/th

Số nhà 29D/5 ngõ 175 xuân thủy

03/11/2018


Phòng trọ cho thuê tại Đường Cầu Giấy Quận Cầu Giấy giá 2.2 triệu/th

Có 1 phòng tầng 4 cho thuê

30/10/2018


Phòng trọ cho thuê tại Đường Trần Thái Tông Quận Cầu Giấy giá 1.6 triệu/th

Số nhà 46D tổ 18 ngõ 16 trần thái tông

28/10/2018


Phòng trọ cho thuê tại Đường Trần Thái Tông Quận Cầu Giấy giá 3.6 triệu/th

Cho thuê phòng trọ 28m2 tại 33 Trần Thái Tông, Cầu Giấy

25/10/2018


Phòng trọ cho thuê tại Đường Nguyễn Khánh Toàn Quận Cầu Giấy giá 2.1 triệu/th

Ngõ 22 nguyễn khánh toàn số nhà 19D/1

25/10/2018


Phòng trọ cho thuê tại Đường Trần Thái Tông Quận Cầu Giấy giá 1.5 triệu/th

Số nhà 29C tổ 8 ngõ 16 trần thái tông

25/10/2018


Phòng trọ cho thuê tại Đường Trần Thái Tông Quận Cầu Giấy giá 2.5 triệu/th

CHO THUÊ PHÒNG TRỌ TẠI CẦU GIẤY

25/10/2018


Phòng trọ cho thuê tại Phố Duy Tân Quận Cầu Giấy giá 1.6 triệu/th

Số nhà 25D/1 ngõ 32 tống duy tân

24/10/2018


Phòng trọ cho thuê tại Đường Cầu Giấy Quận Cầu Giấy giá 1.3 triệu/th

Cho thuê phòng trọ ở Trần Quốc Vượng – Cầu Giấy

26/06/2018

Dịch vụ bất động sản Copyright © 2018 DichvuBDS.vn | Liên hệ