Phòng trọ cho thuê Đường Lạc Long Quân Quận Cầu Giấy


Phòng trọ cho thuê tại Đường Lạc Long Quân Quận Cầu Giấy giá 2.7 triệu/th

Cho thuê phòng dạng chung cư mini đg lạc long quân

11/01/2019


Phòng trọ cho thuê tại Đường Lạc Long Quân Quận Cầu Giấy giá 2 triệu/th

Cho thuê nhà trọ Quận Cầu Giấy 18m²

05/01/2019


Phòng trọ cho thuê tại Đường Lạc Long Quân Quận Cầu Giấy giá 2 triệu/th

Nhà Chính Chủ - Lạc Long Quân -Cầu Giay -Hà Nội

30/12/2018


Phòng trọ cho thuê tại Đường Lạc Long Quân Quận Cầu Giấy giá 2.5 triệu/th

Nhà Chính Chủ - Lạc Long Quân - Cầu Giay -Hà Nội

20/11/2018


Phòng trọ cho thuê tại Đường Lạc Long Quân Quận Cầu Giấy giá 2.5 triệu/th

Nhà Chính Chủ - Lạc Long Quân - Cầu Giay -Hà Nội

19/09/2018

2.5 triệu/th

Phòng trọ cho thuê tại Đường Lạc Long Quân Quận Cầu Giấy giá 1.2 triệu/th

Nhà Chính Chủ- Lạc Long Quân -Cầu Giay -Hà Nội

04/08/2018

1.2 triệu/th

Phòng trọ cho thuê tại Đường Lạc Long Quân Quận Cầu Giấy giá 3.6 triệu/th

Cho thuê phòng dạng chung cư mini đg lạc long quân

12/07/2018

3.6 triệu/th

Phòng trọ cho thuê tại Đường Lạc Long Quân Quận Cầu Giấy giá 1.4 triệu/th

Cho thuê nhà trọ gần trung tâm giá rẻ

08/07/2018

1.4 triệu/th

Phòng trọ cho thuê tại Đường Lạc Long Quân Quận Cầu Giấy giá 2 triệu/th

Nhà Chính Chủ - Lạc Long Quân - Cầu Giay -Hà Nội

01/07/2018

2 triệu/th

Phòng trọ cho thuê tại Đường Lạc Long Quân Quận Cầu Giấy giá 2.7 triệu/th

Nhà Chính Chủ - Lạc Long Quân -Cầu Giay -Hà Nội

22/06/2018

2.7 triệu/th

Phòng trọ cho thuê tại Đường Lạc Long Quân Quận Cầu Giấy giá 5 triệu/th

Cho thuê phòng riêng 60m2, đủ đồ ngõ 245 lạc long quân

18/06/2018

5 triệu/th

Dịch vụ bất động sản Copyright © 2019 DichvuBDS.vn | Liên hệ