Phòng trọ cho thuê Huyện Sóc Sơn


Phòng trọ cho thuê tại Huyện Sóc Sơn giá 2.5 triệu/th

Cho thuê phòng trọ Huyện Sóc Sơn 150m²

16/09/2020

2.5 triệu/th
150 m²

Phòng trọ cho thuê tại Huyện Sóc Sơn giá 1.3 triệu/th

Cho thuê phòng trọ đẹp sóc Sơn

03/08/2020

Phòng trọ cho thuê Huyện Sóc Sơn

Giá Huyện Sóc Sơn


Đường/phố Huyện Sóc Sơn:

Dịch vụ bất động sản Copyright © 2020 DichvuBDS.vn | Liên hệ