Phòng trọ cho thuê Huyện Đông Anh


Phòng trọ cho thuê tại Huyện Đông Anh giá 800 nghìn/th

Cho thuê phòng trọ

13/03/2019


Phòng trọ cho thuê tại Huyện Đông Anh giá 1.2 triệu/th

Cho thuê phòng trọ Huyện Đông Anh 20m² khép kín

09/03/2019


Phòng trọ cho thuê tại Huyện Đông Anh giá 1.5 triệu/th

Cho thuê phòng trọ Huyện Đông Anh 60m²

09/03/2019


Phòng trọ cho thuê tại Huyện Đông Anh giá 1.5 triệu/th

Cho thuê phòng trọ chân Cầu Nhật Tân Phía Đông Anh

09/03/2019


Phòng trọ cho thuê tại Huyện Đông Anh giá 850 nghìn/th

Khép kín co điều hoà.Co WIFI và camera miễn phí

09/03/2019


Phòng trọ cho thuê tại Huyện Đông Anh giá 26 triệu/th

30 nhà trọ và 2 của hàng

09/03/2019


Phòng trọ cho thuê tại Huyện Đông Anh giá 1.3 triệu/th

CHO THUÊ PHÒNG TRỌ KHU CÔNG NGHIỆP BẮC THĂNG LONG

28/02/2019


Phòng trọ cho thuê tại Huyện Đông Anh giá 1.2 triệu/th

Cho thuê nhà trọ Huyện Đông Anh 20m² khép kín

26/02/2019


Phòng trọ cho thuê tại Huyện Đông Anh giá 1.9 triệu/th

Cho thuê nhà trọ Huyện Đông Anh 30m² VS, bếp khép kín

23/02/2019


Phòng trọ cho thuê tại Huyện Đông Anh giá 850 nghìn/th

Khép kín co điều hoà.Co WIFI và camera miễn phí

21/02/2019


Phòng trọ cho thuê tại Huyện Đông Anh giá 26 triệu/th

30 phòng trọ và 2 của hàng

18/02/2019


Phòng trọ cho thuê tại Huyện Đông Anh giá 1.5 triệu/th

Cho thuê phòng trọ Huyện Đông Anh 60m²

16/02/2019


Phòng trọ cho thuê tại Huyện Đông Anh giá 1 triệu/th

Cho thuê phòng trọ

13/02/2019


Phòng trọ cho thuê tại Đường Đông Hội Huyện Đông Anh giá 1.2 triệu/th

Cho thuê phòng trọ Đông Anh 25m² (cách Cầu Đông Trù 500m

10/02/2019


Phòng trọ cho thuê tại Huyện Đông Anh giá 2 triệu/th

Cho thuê phòng trọ 30m2 tại xóm 1 Vĩnh Ngọc

10/02/2019


Phòng trọ cho thuê tại Huyện Đông Anh giá 1.5 triệu/th

Cho thuê phòng trọ chân Cầu Nhật Tân Phía Đông Anh

09/02/2019


Phòng trọ cho thuê tại Huyện Đông Anh giá 2 triệu/th

Cho thuê phòng trọ Huyện Đông Anh 20m² khép kín

26/01/2019


Phòng trọ cho thuê tại Huyện Đông Anh giá 2 triệu/th

Cho thuê nhà trọ 30m2 tại xóm 1 Vĩnh Ngọc

10/01/2019


Phòng trọ cho thuê tại Huyện Đông Anh giá 1 triệu/th

Cho thuê phòng trọ khép kín

03/01/2019


Phòng trọ cho thuê tại Huyện Đông Anh giá 1.5 triệu/th

Cho thuê phòng trọ khép kín gần KCN Bắc Thăng Long. 50m2

02/01/2019

Phòng trọ cho thuê Huyện Đông Anh

Giá Huyện Đông Anh

Dịch vụ bất động sản Copyright © 2019 DichvuBDS.vn | Liên hệ