Nhà đất bán Phường Trung Hưng Thị xã Sơn Tây


Nhà đất bán tại Thị xã Sơn Tây giá 7 triệu

[7 triệu] Đất Thị xã Sơn Tây 457m²

14/08/2019

7 triệu

Nhà đất bán tại Thị xã Sơn Tây giá 350 triệu

[350 triệu] Đất Thị xã Sơn Tây 83.2m²

30/07/2019

350 triệu

Nhà đất bán tại Thị xã Sơn Tây giá 3 tỷ

3 tỷ - Khu vực Kiến Trúc,Nghĩa Phủ,Sơn tây,120m2, 3 tỷ

05/07/2019

3 tỷ

Dịch vụ bất động sản Copyright © 2019 DichvuBDS.vn | Liên hệ