Nhà đất bán Giá từ 1 đến dưới 2 tỷ Thị xã Sơn Tây


Nhà đất bán tại Đường Trung Sơn Trầm Thị xã Sơn Tây giá 1.05 tỷ

Bán nhà số 53/11 tổ 8 P.Trung Sơn Trầm-Sơn Tây - Hà Nội

08/12/2018


Nhà đất bán tại Thị xã Sơn Tây giá 1.4 tỷ

1.4 tỷ - Nhà có việc nên càn bán đất

16/11/2018


Nhà đất bán tại Thị xã Sơn Tây giá 1.1 tỷ

[1.1 tỷ] BÁN LÔ ĐẤT A9LK10 KHU ĐÔ THỊ PHÚ THỊNH SƠN TÂY HN

14/11/2018


Nhà đất bán tại Đường Trung Sơn Trầm Thị xã Sơn Tây giá 1.05 tỷ

Bán nhà số 53/11 tổ 8 P.Trung Sơn Trầm-Sơn Tây - Hà Nội

07/11/2018


Nhà đất bán tại Thị xã Sơn Tây giá 1.05 tỷ

Bán nhà số 53/11 TỔ 8Trung Sơn Trầm- Sơn Tây - Hà NỘI

18/08/2018

1.05 tỷ

Nhà đất bán tại Đường Trung Sơn Trầm Thị xã Sơn Tây giá 1.05 tỷ

Bán nhà số 53/11 tổ 8 Trung Sơn Trầm- Sơn Tây - Hà Nội

18/08/2018


Nhà đất bán tại Thị xã Sơn Tây giá 1.05 tỷ

Bán nhà số 53/11 TỔ 8Trung Sơn Trầm- Sơn Tây - Hà NỘI

18/07/2018

1.05 tỷ

Nhà đất bán tại Đường Trung Sơn Trầm Thị xã Sơn Tây giá 1.05 tỷ

Bán nhà số 53/11 tổ 8 Trung Sơn Trầm- Sơn Tây - Hà Nội

10/07/2018


Nhà đất bán tại Thị xã Sơn Tây giá 1.05 tỷ

Bán nhà số 53/11 TỔ 8Trung Sơn Trầm- Sơn Tây - Hà NỘI

17/06/2018

1.05 tỷ

Nhà đất bán tại Đường Trung Sơn Trầm Thị xã Sơn Tây giá 1.05 tỷ

Bán nhà số 53/11phường Trung Sơn Trầm- Sơn Tây - Hà Nội

09/06/2018


Nhà đất bán tại Đường Trung Sơn Trầm Thị xã Sơn Tây giá 1.05 tỷ

Bán nhà số 53/11 tổ 8 Trung Sơn Trầm- Sơn Tây - Hà Nội

09/06/2018

Dịch vụ bất động sản Copyright © 2018 DichvuBDS.vn | Liên hệ