Bán nhà Phố Nguyễn Quý Đức Quận Thanh Xuân


Nhà đất bán tại Phố Nguyễn Quý Đức Quận Thanh Xuân giá 19 tỷ

Bán nhà 2 tầng mặt phố Nguyễn Quý Đức, DT 168/190m2, MT 10.45m, 19 tỷ

29/07/2018

19 tỷ

Nhà đất bán tại Phố Nguyễn Quý Đức Quận Thanh Xuân giá 19 tỷ

Bán nhà DT 168.2/189m, MT 10.4m, 2 tầng mặt phố Nguyễn Quý Đức,19 tỷ.

23/07/2018

19 tỷ

Nhà đất bán tại Phố Nguyễn Quý Đức Quận Thanh Xuân giá 19 tỷ

Bán nhà 19 tỷ, mặt phố Nguyễn Quý Đức, DT 169/188m2, MT 10.42m.

21/07/2018

19 tỷ

Nhà đất bán tại Phố Nguyễn Quý Đức Quận Thanh Xuân giá 19 tỷ

Bán nhà 19 tỷ, mặt phố Nguyễn Quý Đức, DT 169/188m2, MT 10.42m.

19/06/2018

19 tỷ

Nhà đất bán tại Phố Nguyễn Quý Đức Quận Thanh Xuân giá 19 tỷ

Bán nhà 2 tầng mặt phố Nguyễn Quý Đức, DT 168/190m2, MT 10.45m, 19 tỷ

18/06/2018

19 tỷ

Nhà đất bán tại Phố Nguyễn Quý Đức Quận Thanh Xuân giá 19 tỷ

Bán nhà DT 168.2/189m, MT 10.4m, 2 tầng mặt phố Nguyễn Quý Đức,19 tỷ.

12/06/2018

19 tỷ

Nhà đất bán tại Phố Nguyễn Quý Đức Quận Thanh Xuân giá 19 tỷ

Bán nhà 19 tỷ, mặt phố Nguyễn Quý Đức, DT 169/188m2, MT 10.42m.

17/05/2018

19 tỷ

Nhà đất bán tại Phố Nguyễn Quý Đức Quận Thanh Xuân giá 19 tỷ

Bán nhà 2 tầng mặt phố Nguyễn Quý Đức, DT 168/190m2, MT 10.45m, 19 tỷ

13/05/2018

19 tỷ

Nhà đất bán tại Phố Nguyễn Quý Đức Quận Thanh Xuân giá 19 tỷ

Bán nhà DT 168.2/189m, MT 10.4m, 2 tầng mặt phố Nguyễn Quý Đức,19 tỷ.

09/05/2018

19 tỷ

Dịch vụ bất động sản Copyright © 2019 DichvuBDS.vn | Liên hệ