Bán nhà Phố Ngô Quyền Quận Hoàn Kiếm


Nhà đất bán tại Phố Ngô Quyền Quận Hoàn Kiếm giá 330 tỷ

Bán nhà số 3 Ngô Quyền - HK DT 665m, MT 23m giá 330 tỷ

15/02/2019

330 tỷ
665 m²

Nhà đất bán tại Phố Ngô Quyền Quận Hoàn Kiếm giá 330 tỷ

Bán nhà số 3 Ngô Quyền - HK DT 665m, MT 23m giá 330 tỷ

22/01/2019

330 tỷ
665 m²

Nhà đất bán tại Phố Ngô Quyền Quận Hoàn Kiếm giá 332 tỷ

Bán nhà số 3 Ngô Quyền-Hoàn Kiếm 665m x MT 23m Giá 332 tỷ

28/12/2018

332 tỷ
665 m²

Nhà đất bán tại Phố Ngô Quyền Quận Hoàn Kiếm giá 330 tỷ

Bán nhà số 3 Ngô Quyền - HK DT 665m, MT 23m giá 330 tỷ

25/12/2018

330 tỷ
665 m²

Nhà đất bán tại Phố Ngô Quyền Quận Hoàn Kiếm giá 330 tỷ

Bán nhà số 3 Ngô Quyền - HK DT 665m, MT 23m giá 330 tỷ

23/10/2018

330 tỷ

Nhà đất bán tại Phố Ngô Quyền Quận Hoàn Kiếm giá 332 tỷ

Bán nhà số 3 Ngô Quyền-Hoàn Kiếm 665m x MT 23m Giá 332 tỷ.

18/09/2018

332 tỷ

Nhà đất bán tại Phố Ngô Quyền Quận Hoàn Kiếm giá 330 tỷ

Bán nhà số 3 Ngô Quyền - HK DT 665m, MT 23m giá 330 tỷ

16/09/2018

330 tỷ

Nhà đất bán tại Phố Ngô Quyền Quận Hoàn Kiếm giá 332 tỷ

Bán nhà số 3 Ngô Quyền-Hoàn Kiếm 665m x MT 23m Giá 332 tỷ.

06/08/2018

332 tỷ

Nhà đất bán tại Phố Ngô Quyền Quận Hoàn Kiếm giá 330 tỷ

Bán nhà số 3 Ngô Quyền - HK DT 665m, MT 23m giá 330 tỷ

08/07/2018

330 tỷ

Dịch vụ bất động sản Copyright © 2019 DichvuBDS.vn | Liên hệ