Bán nhà Phố Nam Ngư Quận Hoàn Kiếm


Nhà đất bán tại Phố Nam Ngư Quận Hoàn Kiếm giá 18 tỷ

Bán nhà DT 44.3/48m, MT 4.15m, 5 tầng mặt phố Nam Ngư, 18tỷ

28/12/2018

18 tỷ
48 m²

Nhà đất bán tại Phố Nam Ngư Quận Hoàn Kiếm giá 18 tỷ

Bán nhà 18tỷ mặt phố Nam Ngư, DT 44.6/48m, 5 tầng, MT 4.18m

15/12/2018

18 tỷ
48 m²

Nhà đất bán tại Phố Nam Ngư Quận Hoàn Kiếm giá 18 tỷ

Bán nhà 18tỷ, 5 tầng mặt phố Nam Ngư, DT 44.5/48m, MT 4.18m

10/12/2018

18 tỷ
48 m²

Nhà đất bán tại Phố Nam Ngư Quận Hoàn Kiếm giá 18 tỷ

Bán nhà 5 tầng mặt phố Nam Ngư, DT 44/48m, MT 4.2m, giá 18 tỷ

08/12/2018

18 tỷ
48 m²

Nhà đất bán tại Phố Nam Ngư Quận Hoàn Kiếm giá 18 tỷ

Bán nhà DT 44.3/48m, MT 4.15m, 5 tầng mặt phố Nam Ngư, 18tỷ

07/12/2018

18 tỷ
48 m²

Nhà đất bán tại Phố Nam Ngư Quận Hoàn Kiếm giá 18 tỷ

Bán nhà 5 tầng mặt phố Nam Ngư, DT 44/48m, MT 4.2m, giá 18 tỷ.

01/11/2018

18 tỷ

Nhà đất bán tại Phố Nam Ngư Quận Hoàn Kiếm giá 18 tỷ

Bán nhà 18tỷ, 5 tầng mặt phố Nam Ngư, DT 44.5/48m, MT 4.18m.

31/10/2018

18 tỷ

Nhà đất bán tại Phố Nam Ngư Quận Hoàn Kiếm giá 18 tỷ

Bán nhà DT 44.3/48m, MT 4.15m, 5 tầng mặt phố Nam Ngư, 18tỷ.

27/10/2018

18 tỷ

Nhà đất bán tại Phố Nam Ngư Quận Hoàn Kiếm giá 18 tỷ

Bán nhà 180tỷ mặt phố Nam Ngư, DT 44.6/48m, 5 tầng, MT 4.18m.

20/10/2018

18 tỷ

Nhà đất bán tại Phố Nam Ngư Quận Hoàn Kiếm giá 18.5 tỷ

Bán nhà 5 tầng mặt phố Nam Ngư, DT 44/48m, MT 4.2m, giá 18.5 tỷ.

19/10/2018

18.5 tỷ

Nhà đất bán tại Phố Nam Ngư Quận Hoàn Kiếm giá 18.5 tỷ

Bán nhà DT 44.3/48m, MT 4.15m, 5 tầng mặt phố Nam Ngư, 18.5tỷ.

15/10/2018

18.5 tỷ

Nhà đất bán tại Phố Nam Ngư Quận Hoàn Kiếm giá 18.5 tỷ

Bán nhà 5 tầng mặt phố Nam Ngư, DT 44/48m, MT 4.2m, giá 18.5 tỷ.

16/09/2018

18.5 tỷ

Nhà đất bán tại Phố Nam Ngư Quận Hoàn Kiếm giá 18.5 tỷ

Bán nhà 18.5tỷ mặt phố Nam Ngư, DT 44.6/48m, 5 tầng, MT 4.18m.

10/09/2018

18.5 tỷ

Nhà đất bán tại Phố Nam Ngư Quận Hoàn Kiếm giá 18.5 tỷ

Bán nhà 18.5tỷ, 5 tầng mặt phố Nam Ngư, DT 44.5/48m, MT 4.18m.

10/09/2018

18.5 tỷ

Nhà đất bán tại Phố Nam Ngư Quận Hoàn Kiếm giá 18.5 tỷ

Bán nhà DT 44.3/48m, MT 4.15m, 5 tầng mặt phố Nam Ngư, 18.5tỷ.

10/09/2018

18.5 tỷ

Nhà đất bán tại Phố Nam Ngư Quận Hoàn Kiếm giá 16 tỷ

Cực Hiếm! Chỉ 16 tỷ-Nhà Mặt phố Nam Ngư, K/Doanh Đỉnh, 60m2*3T, MT 4m

25/08/2018

16 tỷ

Nhà đất bán tại Phố Nam Ngư Quận Hoàn Kiếm giá 16 tỷ

Cực Hiếm! Chỉ 16 tỷ-Nhà Mặt phố Nam Ngư, K/Doanh Đỉnh, 60m2*3T, MT 4m

16/07/2018

16 tỷ

Nhà đất bán tại Phố Nam Ngư Quận Hoàn Kiếm giá 16 tỷ

Cực Hiếm! Chỉ 16 tỷ-Nhà Mặt phố Nam Ngư, K/Doanh Đỉnh, 60m2*3T, MT 4m

10/06/2018

16 tỷ

Dịch vụ bất động sản Copyright © 2019 DichvuBDS.vn | Liên hệ