Bán nhà Phố Đường Thành Quận Hoàn Kiếm


Nhà đất bán tại Phố Đường Thành Quận Hoàn Kiếm giá 35.5 tỷ

Bán nhà MP Đường Thành, Hoàn Kiếm 55/195m2, mặt tiền 5.4m, giá 35.5 tỷ

03/10/2018

35.5 tỷ

Nhà đất bán tại Phố Đường Thành Quận Hoàn Kiếm giá 11 tỷ

Bán nhà mặt phố Đường Thành, 25m2, mặt tiền 4.3m, không nóc/Kinh doanh

05/09/2018

11 tỷ

Nhà đất bán tại Phố Đường Thành Quận Hoàn Kiếm giá 35.5 tỷ

Bán nhà MP Đường Thành, Hoàn Kiếm 55/195m2, mặt tiền 5.4m, giá 35.5 tỷ

19/08/2018

35.5 tỷ

Nhà đất bán tại Phố Đường Thành Quận Hoàn Kiếm giá 11 tỷ

Bán nhà mặt phố Đường Thành, 25m2, mặt tiền 4.3m, không nóc/Kinh doanh

18/07/2018

11 tỷ

Nhà đất bán tại Phố Đường Thành Quận Hoàn Kiếm giá 35.5 tỷ

Bán nhà MP Đường Thành, Hoàn Kiếm 55/195m2, mặt tiền 5.4m, giá 35.5 tỷ

14/07/2018

35.5 tỷ

Nhà đất bán tại Phố Đường Thành Quận Hoàn Kiếm giá 11 tỷ

Bán nhà mặt phố Đường Thành, 25m2, mặt tiền 4.3m, không nóc/Kinh doanh

14/06/2018

11 tỷ

Nhà đất bán tại Phố Đường Thành Quận Hoàn Kiếm giá 35.5 tỷ

Bán nhà MP Đường Thành, Hoàn Kiếm 55/195m2, mặt tiền 5.4m, giá 35.5 tỷ

27/05/2018

35.5 tỷ

Dịch vụ bất động sản Copyright © 2018 DichvuBDS.vn | Liên hệ