Bán nhà Phố Xốm Quận Hà Đông


Nhà đất bán tại Phố Xốm Quận Hà Đông giá 1.42 tỷ

Nhà số 5/372 Tổ 55 Phố Xốm- BaLa. 30m2*4T/3PN. Ở Ngay

15/12/2018

1.42 tỷ
30 m²

Nhà đất bán tại Phố Xốm Quận Hà Đông giá 1.35 tỷ

[1.35 tỷ] Bán nhà mới Số 32 ngõ 93 Phố Xốm-Phú Lãm.38m2*4T*3PN

14/11/2018


Nhà đất bán tại Phố Xốm Quận Hà Đông giá 1.42 tỷ

[1.42 tỷ] Bán nhà Số 3 ngõ 18 Phố Xốm-Phú Lãm.32m2*4T*4PN

13/11/2018


Nhà đất bán tại Phố Xốm Quận Hà Đông giá 1.35 tỷ

1.35 tỷ - Bán nhà Số 32 ngõ 86 Phố Xốm-Phú Lãm.36m2*4T*4PN

03/11/2018


Nhà đất bán tại Phố Xốm Quận Hà Đông giá 1.35 tỷ

1.35 tỷ - Nhà bán mới Số 99 ngõ 4 Phố Xốm-Phú Lãm.38m2*4T*4PN

03/11/2018


Nhà đất bán tại Phố Xốm Quận Hà Đông giá 1.5 tỷ

1.5 tỷ - Bán nhà mới Số 35 ngõ 74 Phố Xốm-Phú Lãm.33m2*5T*3PN

02/11/2018


Nhà đất bán tại Phố Xốm Quận Hà Đông giá 1.42 tỷ

[1.42 tỷ] Nhà bán mới Số 43 ngõ 75 Phố Xốm-Phú Lãm.42m2*4T*4PN

02/11/2018


Nhà đất bán tại Phố Xốm Quận Hà Đông giá 1.6 tỷ

[1.6 tỷ] Bán nhà mới Số 32 ngõ 85 Phố Xốm-Phú Lãm.33m2*4T*4PN

02/11/2018


Nhà đất bán tại Phố Xốm Quận Hà Đông giá 1.6 tỷ

[1.6 tỷ] Bán nhà mới Số 32 ngõ 4 Phố Xốm-Phú Lãm.33m2*4T*4PN

31/10/2018


Nhà đất bán tại Phố Xốm Quận Hà Đông giá 1.34 tỷ

[1.34 tỷ] Nhà bán mới Số 45 ngõ 12 Phố Xốm-Phú Lãm.38m2*4T*3PN

26/10/2018


Nhà đất bán tại Phố Xốm Quận Hà Đông giá 1.42 tỷ

1.42 tỷ - Bán nhà mới Số 37 ngõ 21 Phố Xốm-Phú Lãm.42m2*4T*3PN

26/10/2018


Nhà đất bán tại Phố Xốm Quận Hà Đông giá 1.35 tỷ

[1.35 tỷ] Bán nhà số 16 phố Xốm 38m2*4T*3PN mặt tiền 3,5m

19/10/2018

1.35 tỷ

Nhà đất bán tại Phố Xốm Quận Hà Đông giá 1.5 tỷ

1.5 tỷ - Bán nhà mới Số 2 ngõ 84 Phố Xốm-Phú Lãm.33m2*5T*3PN

29/09/2018

1.5 tỷ

Nhà đất bán tại Phố Xốm Quận Hà Đông giá 1.5 tỷ

[1.5 tỷ] Bán nhà mới Số 2 ngõ 84 Phố Xốm-Phú Lãm.32m2*4T*3PN

26/09/2018

1.5 tỷ

Nhà đất bán tại Phố Xốm Quận Hà Đông giá 1.5 tỷ

1.5 tỷ - Nhà bán mới Số 3 ngõ 88 Phố Xốm-Phú Lãm.35m2*5T*3PN

21/09/2018

1.5 tỷ

Nhà đất bán tại Phố Xốm Quận Hà Đông giá 1.5 tỷ

[1.5 tỷ] Nhà bán mới Số 3 ngõ 15 Phố Xốm-Phú Lãm.33m2*5T*3PN

17/09/2018

1.5 tỷ

Nhà đất bán tại Phố Xốm Quận Hà Đông giá 1.45 tỷ

Bán nhà mới Số 2 ngõ 12 Phố Xốm-Phú Lãm.32m2*5Tầng giá 1,45 tỷ

16/09/2018

1.45 tỷ

Nhà đất bán tại Phố Xốm Quận Hà Đông giá 1.45 tỷ

Bán Nhà mới Số 44 ngõ 16 Phố Xốm-Phú Lãm.33m2*4T*3PN Giá 1,45 tỷ

16/09/2018

1.45 tỷ

Nhà đất bán tại Phố Xốm Quận Hà Đông giá 1.45 tỷ

Bán Nhà mới Số 42 ngõ 18 Phố Xốm-Phú Lãm.32m2*4T*3PN Giá 1,45 tỷ

16/09/2018

1.45 tỷ

Nhà đất bán tại Phố Xốm Quận Hà Đông giá 1.5 tỷ

1.5 tỷ - Nhà bán mới Số 21 ngõ 83 Phố Xốm-Phú Lãm.33m2*5T*3PN

13/09/2018

1.5 tỷ

Dịch vụ bất động sản Copyright © 2019 DichvuBDS.vn | Liên hệ