Bán nhà Đường Phan Chu Trinh Quận Hà Đông


Nhà đất bán tại Đường Phan Chu Trinh Quận Hà Đông giá 2.95 tỷ

Chỉ 2.95 tỷ 70m2, 4T, ô tô đỗ, K/d Mặt đường Phan Chu Trinh, Hà Đông

18/10/2018

2.95 tỷ

Nhà đất bán tại Đường Phan Chu Trinh Quận Hà Đông giá 2.95 tỷ

2.95 tỷ 70m2, 4 tầng, ô tô đỗ, K/d Mặt đường Phan Chu Trinh, Hà Đông

07/10/2018

2.95 tỷ

Nhà đất bán tại Đường Phan Chu Trinh Quận Hà Đông giá 2.95 tỷ

Chỉ 2.95 tỷ 70m2, 4T, ô tô đỗ, K/d Mặt đường Phan Chu Trinh, Hà Đông

08/09/2018

2.95 tỷ

Nhà đất bán tại Đường Phan Chu Trinh Quận Hà Đông giá 2.95 tỷ

2.95 tỷ 70m2, 4 tầng, ô tô đỗ, K/d Mặt đường Phan Chu Trinh, Hà Đông

02/09/2018

2.95 tỷ

Nhà đất bán tại Đường Phan Chu Trinh Quận Hà Đông giá 2.95 tỷ

Chỉ 2.95 tỷ 70m2, 4T, ô tô đỗ, K/d Mặt đường Phan Chu Trinh, Hà Đông

31/07/2018

2.95 tỷ

Nhà đất bán tại Đường Phan Chu Trinh Quận Hà Đông giá 2.95 tỷ

2.95 tỷ 70m2, 4 tầng, ô tô đỗ, K/d Mặt đường Phan Chu Trinh, Hà Đông

30/07/2018

2.95 tỷ

Nhà đất bán tại Đường Phan Chu Trinh Quận Hà Đông giá 2.95 tỷ

Chỉ 2.95 tỷ 70m2, 4T, ô tô đỗ, K/d Mặt đường Phan Chu Trinh, Hà Đông

27/06/2018

2.95 tỷ

Nhà đất bán tại Đường Phan Chu Trinh Quận Hà Đông giá 2.95 tỷ

2.95 tỷ 70m2, 4 tầng, ô tô đỗ, K/d Mặt đường Phan Chu Trinh, Hà Đông

20/06/2018

2.95 tỷ

Nhà đất bán tại Đường Phan Chu Trinh Quận Hà Đông giá 2.95 tỷ

Chỉ 2.95 tỷ 70m2, 4T, ô tô đỗ, K/d Mặt đường Phan Chu Trinh, Hà Đông

16/05/2018

2.95 tỷ

Nhà đất bán tại Đường Phan Chu Trinh Quận Hà Đông giá 2.95 tỷ

2.95 tỷ 70m2, 4 tầng, ô tô đỗ, K/d Mặt đường Phan Chu Trinh, Hà Đông

16/05/2018

2.95 tỷ

Dịch vụ bất động sản Copyright © 2019 DichvuBDS.vn | Liên hệ