Bán nhà Phố Hàng Cháo Quận Đống Đa


Nhà đất bán tại Phố Hàng Cháo Quận Đống Đa giá 19 tỷ

Bán nhà 19 tỷ, 9 tầng mặt phố Hàng Cháo DT 46.3/50.2m, MT 4.18m.

16/10/2018

19 tỷ

Nhà đất bán tại Phố Hàng Cháo Quận Đống Đa giá 19 tỷ

Bán nhà DT 46.5/50m, MT 4.3m, 9 tầng mặt phố Hàng Cháo, 19 tỷ.

02/09/2018

19 tỷ

Nhà đất bán tại Phố Hàng Cháo Quận Đống Đa giá 19 tỷ

Bán nhà mặt phố Hàng Cháo DT 46.5/51m, MT 4.15m, 19 tỷ, 9 tầng.

27/08/2018

19 tỷ

Nhà đất bán tại Phố Hàng Cháo Quận Đống Đa giá 19 tỷ

Bán nhà 9 tầng mặt phố Hàng Cháo DT 46/50m, MT 4.2m, giá 19 tỷ.

27/08/2018

19 tỷ

Nhà đất bán tại Phố Hàng Cháo Quận Đống Đa giá 19 tỷ

Bán nhà 19 tỷ, 9 tầng mặt phố Hàng Cháo DT 46.3/50.2m, MT 4.18m.

15/08/2018

19 tỷ

Nhà đất bán tại Phố Hàng Cháo Quận Đống Đa giá 19 tỷ

Bán nhà DT 46.5/50m, MT 4.3m, 9 tầng mặt phố Hàng Cháo, 19 tỷ.

01/08/2018

19 tỷ

Nhà đất bán tại Phố Hàng Cháo Quận Đống Đa giá 19 tỷ

Bán nhà 9 tầng mặt phố Hàng Cháo DT 46/50m, MT 4.2m, giá 19 tỷ.

19/07/2018

19 tỷ

Dịch vụ bất động sản Copyright © 2019 DichvuBDS.vn | Liên hệ