Bán nhà Phố Nguyễn Khắc Nhu Quận Ba Đình


Nhà đất bán tại Phố Nguyễn Khắc Nhu Quận Ba Đình giá 1.35 tỷ

Bán nhà số 53 ngõ 53 phố Nguyễn Khắc Nhu, quận Ba Đình

12/01/2019

1.35 tỷ

Nhà đất bán tại Phố Nguyễn Khắc Nhu Quận Ba Đình giá 12 tỷ

Bán gấp nhà số đỏ chính chủ tại mặt phố Nguyễn Khắc Nhu, Ba Đình

05/01/2019

12 tỷ
45 m²

Nhà đất bán tại Phố Nguyễn Khắc Nhu Quận Ba Đình giá 1.35 tỷ

Bán nhà số 53 ngõ 53 phố Nguyễn Khắc Nhu, quận Ba Đình

22/12/2018

1.35 tỷ

Nhà đất bán tại Phố Nguyễn Khắc Nhu Quận Ba Đình giá 12 tỷ

Bán gấp nhà số đỏ chính chủ tại mặt phố Nguyễn Khắc Nhu, Ba Đình

15/12/2018

12 tỷ
45 m²

Nhà đất bán tại Phố Nguyễn Khắc Nhu Quận Ba Đình giá 1.35 tỷ

Bán nhà số 53 ngõ 53 phố Nguyễn Khắc Nhu, quận Ba Đình,

02/11/2018

1.35 tỷ

Nhà đất bán tại Phố Nguyễn Khắc Nhu Quận Ba Đình giá 13 tỷ

Bán nhà mặt phố Nguyễn Khắc Nhu, DT 33.1/39.7m, MT 3.4m, 13tỷ, 8 tầng.

09/10/2018

13 tỷ

Nhà đất bán tại Phố Nguyễn Khắc Nhu Quận Ba Đình giá 1.35 tỷ

Bán nhà số 53 ngõ 53 phố Nguyễn Khắc Nhu, quận Ba Đình,

18/09/2018

1.35 tỷ

Nhà đất bán tại Phố Nguyễn Khắc Nhu Quận Ba Đình giá 12 tỷ

Bán gấp nhà số đỏ chính chủ tại mặt phố Nguyễn Khắc Nhu, Ba Đình

05/09/2018

12 tỷ

Nhà đất bán tại Phố Nguyễn Khắc Nhu Quận Ba Đình giá 13 tỷ

Bán nhà mặt phố Nguyễn Khắc Nhu, DT 33.1/39.7m, MT 3.4m, 13tỷ, 8 tầng.

03/09/2018

13 tỷ

Nhà đất bán tại Phố Nguyễn Khắc Nhu Quận Ba Đình giá 1.35 tỷ

Bán nhà số 53 ngõ 53 phố Nguyễn Khắc Nhu, quận Ba Đình,

18/08/2018

1.35 tỷ

Nhà đất bán tại Phố Nguyễn Khắc Nhu Quận Ba Đình giá 13 tỷ

Bán nhà mặt phố Nguyễn Khắc Nhu, DT 33.1/39.7m, MT 3.4m, 13tỷ, 8 tầng.

02/08/2018

13 tỷ

Nhà đất bán tại Phố Nguyễn Khắc Nhu Quận Ba Đình giá 12 tỷ

Bán gấp nhà số đỏ chính chủ tại mặt phố Nguyễn Khắc Nhu, Ba Đình

29/07/2018

12 tỷ

Nhà đất bán tại Phố Nguyễn Khắc Nhu Quận Ba Đình giá 1.35 tỷ

Bán nhà số 53 ngõ 53 phố Nguyễn Khắc Nhu, quận Ba Đình,

17/07/2018

1.35 tỷ

Nhà đất bán tại Phố Nguyễn Khắc Nhu Quận Ba Đình giá 12 tỷ

Bán gấp nhà số đỏ chính chủ tại mặt phố Nguyễn Khắc Nhu, Ba Đình

26/06/2018

12 tỷ

Nhà đất bán tại Phố Nguyễn Khắc Nhu Quận Ba Đình giá 1.35 tỷ

Bán nhà số 53 ngõ 53 phố Nguyễn Khắc Nhu, quận Ba Đình,

16/06/2018

1.35 tỷ

Dịch vụ bất động sản Copyright © 2019 DichvuBDS.vn | Liên hệ