Nhà đất bán Giá từ 1 đến dưới 2 tỷ Huyện Thường Tín


Nhà đất bán tại Huyện Thường Tín giá 1.3 tỷ

[1.3 tỷ] Bán Đất sổ đỏ 100m2 Nội Thôn,Vân Tảo,Thường Tín

09/07/2020


Nhà đất bán tại Tỉnh lộ 427 Huyện Thường Tín giá 1.65 tỷ

1.65 tỷ - Gia đình có việc cần bán đất

20/06/2020


Nhà đất bán tại Huyện Thường Tín giá 1.3 tỷ

[1.3 tỷ] Đất sổ đỏ 200m(7,5 x 27) xom2, chương dương

01/06/2020


Nhà đất bán tại Huyện Thường Tín giá 1.43 tỷ

[1.43 tỷ] Đất Huyện Thường Tín 51m²

28/05/2020


Nhà đất bán tại Huyện Thường Tín giá 1.6 tỷ

1.6 tỷ - Đất sổ đỏ chính chủ

07/04/2020


Nhà đất bán tại Huyện Thường Tín giá 1.72 tỷ

1.72 tỷ - Đất Huyện Thường Tín hơn 275m2

04/04/2020


Nhà đất bán tại Huyện Thường Tín giá 1.65 tỷ

[1.65 tỷ] Đất đẹp tại Phúc Am, Duyên Thái, Thường Tín 65m²

16/03/2020

Nhà đất bán Huyện Thường Tín

Giá Huyện Thường Tín


Đường/phố Huyện Thường Tín:

Dịch vụ bất động sản Copyright © 2020 DichvuBDS.vn | Liên hệ