Nhà đất bán Giá từ 3 đến dưới 5 tỷ Huyện Sóc Sơn


Nhà đất bán tại Huyện Sóc Sơn giá 4.65 tỷ

Bán nhà số 30 mặt phố Thạch Lỗi, Thanh Xuân, Sóc Sơn Hà Nội

07/12/2018

4.65 tỷ
120 m²

Nhà đất bán tại Đường Tân Trại Huyện Sóc Sơn giá 3.2 tỷ

3.2 tỷ - Đất sổ đỏ 400m2, tại Tân Trại, Phú Cường, Sóc Sơn

13/11/2018


Nhà đất bán tại Huyện Sóc Sơn giá 4.65 tỷ

Bán nhà số 30 mặt phố Thạch Lỗi, Thanh Xuân, Sóc Sơn Hà Nội

28/10/2018

4.65 tỷ

Nhà đất bán tại Huyện Sóc Sơn giá 4.65 tỷ

Bán nhà số 30 mặt phố Thạch Lỗi, Thanh Xuân, Sóc Sơn Hà Nội

27/09/2018

4.65 tỷ

Nhà đất bán tại Huyện Sóc Sơn giá 4.65 tỷ

Bán nhà số 30 mặt phố Thạch Lỗi, Thanh Xuân, Sóc Sơn Hà Nội

27/08/2018

4.65 tỷ

Nhà đất bán tại Huyện Sóc Sơn giá 4.65 tỷ

Bán nhà số 30 mặt phố Thạch Lỗi, Thanh Xuân, Sóc Sơn Hà Nội

27/07/2018

4.65 tỷ

Nhà đất bán tại Huyện Sóc Sơn giá 4.65 tỷ

Bán nhà số 30 mặt phố Thạch Lỗi, Thanh Xuân, Sóc Sơn Hà Nội

26/06/2018

4.65 tỷ

Nhà đất bán tại Huyện Sóc Sơn giá 4.65 tỷ

Bán nhà số 30 mặt phố Thạch Lỗi, Thanh Xuân, Sóc Sơn Hà Nội

26/05/2018

4.65 tỷ

Nhà đất bán Huyện Sóc Sơn

Giá Huyện Sóc Sơn


Phường/xã Huyện Sóc Sơn:

Dịch vụ bất động sản Copyright © 2019 DichvuBDS.vn | Liên hệ