Nhà đất bán Giá từ 5 tỷ trở lên Huyện Hoài Đức


Nhà đất bán tại Huyện Hoài Đức giá 8.4 tỷ

Nhà số mặt phố Thú y - đường 32, cách ngã 4 phùng 1km, sổ 50m, 70tr/m

13/09/2018

8.4 tỷ

Nhà đất bán tại Huyện Hoài Đức giá 8.4 tỷ

Nhà số mặt phố Thú y - đường 32, cách ngã 4 phùng 1km, sổ 50m, 70tr/m

12/08/2018

8.4 tỷ

Nhà đất bán tại Huyện Hoài Đức giá 8.4 tỷ

Nhà số mặt phố Thú y - đường 32, cách ngã 4 phùng 1km, sổ 50m, 70tr/m

12/07/2018

8.4 tỷ

Nhà đất bán tại Huyện Hoài Đức giá 8.4 tỷ

Nhà số mặt phố Thú y - đường 32, cách ngã 4 phùng 1km, sổ 50m, 70tr/m

09/06/2018

8.4 tỷ

Nhà đất bán tại Huyện Hoài Đức giá 8.4 tỷ

Nhà số mặt phố Thú y - đường 32, cách ngã 4 phùng 1km, sổ 50m, 70tr/m

08/05/2018

8.4 tỷ

Nhà đất bán Huyện Hoài Đức

Dịch vụ bất động sản Copyright © 2018 DichvuBDS.vn | Liên hệ