Nhà cho thuê Phố Trúc Bạch Quận Ba Đình


Nhà cho thuê tại Phố Trúc Bạch Quận Ba Đình giá 45 triệu/th

Do không có người QL cho thuê hoặc nhượng lại CHDV số 8 Trúc Bạch

12/04/2021

45 triệu/th

Dịch vụ bất động sản Copyright © 2021 DichvuBDS.vn | Liên hệ